logo Avista

Zálohovanie fotografií

z mobilného zariadenia, alebo z pamäťovej karty

Nezabúdajte na pravidelné zálohovanie fotografií z pamäťovej karty fotoaparátu, alebo z mobilného telefónu. Predídete tým nenávratnej strate vašich spomienok pri poruche pamäťovej karty, strate, alebo krádeži telefónu, prípadne fotoaparátu. Hlavne pri fotografiách sa odporúča mať aspoň dve kópie uložené na dvoch nezávislých médiách, na dvoch miestach. Pokaziť sa môže nielen pamäťová karta, ale aj pevný disk s archívom všetkých vašich fotografií.

Skenovanie fotografií

a ich archivácia na CD / DVD / HDD (od zákazníka)

Fotografie sú zosnímané a prevedené do digitálnej podoby čo umožní ich následnú archiváciu na CD, alebo DVD nosič, prípadne na váš prenosný pevný disk. S pôvodnou fotografiou tak získate aj jej digitálnu kópiu, ktorú môžete upravovať, rozmnožovať alebo vytlačiť. Digitálne fotografie môžete poslať elektronickou poštou, alebo zdieľať cez sociálne médiá.

Skenovať a archivovať je možné aj tlačené dokumenty, napríklad kvôli ich následnému odoslaniu elektronickou poštou.

©Avista 2015