logo Avista

Grafický návrh

Ku vašej objednávke vám spracujeme po vzájomnej konzultácii aj grafický návrh. Vždy sa zaujímame o vašu predstavu o vzhľade a realizácii a túto sa snažíme čo najlepšie skĺbiť s vlastnosťami média a spôsobom výroby.

Náčrt - návrh - realizácia

Veľmi pomôže, ak pri príchode k nám už máte nejakú predstavu a úplne najlepšie je, keď prídete aj s náčrtom od ruky.

Rozmery a umiestnenie a vzájomné vzťahy prvkov návrhu totiž najlepšie pochopíme keď sú umiestnené na papieri v určitej mierke a pomere. Často zistíme, že sme na niektorý dôležitý prvok zabudli.

Takáto pomôcka je veľmi vítaná a určite pomôže, aby sa návrh čo najviac priblížil vašim predstavám.

Po dokončení návrhu vám predložíme návrh na schválenie a následne dôjde po odsúhlasení k realizácii zákazky.

Výroba vizitiek

Aj v dnešnej elektronickej dobe predstavujú vizitky stále súčasť prezentácie firmy, alebo osobnosti.

Slúžia síce hlavne na uloženie kontaktných informácii, ale tiež na prezentáciu firmy a jej produktov. Zaujímavá vizitka sa vám automaticky uloží do podvedomia. Zadnú stranu vizitky môžete použiť na napísanie upresňujúcej informácie k prebiehajúcemu jednaniu, alebo rozhovoru.

Tlač pozvánok

Navrhneme a vyrobíme pre vás rôzne pozvánky na rodinné alebo firemné akcie, ktoré im dodajú ten správny punc.

Tlač kartičiek, cenoviek

Do vašej predajne navrhneme a vyhotovíme cenovky podľa vašich predstáv. S logom vašej frimy, alebo značky, buď univerzálne, alebo konkrétne aj so stru­čným popisom.

Vyrobiť je možné aj rôzne kartičky, s predtlačenými údajmi, alebo tabuľkami či už na rôznu evidenciu, alebo pri značení opakujúcich sa údajov, ktoré vám ušetria čas.

Úprava fotografií, retušovanie

(odstránenie škrabancov, škvŕn, prelomenín a ohybov)

Zdigitalizované fotografie je možné ďalej upravovať, meniť jas, kontrast, odstrániť škvrny, škrabance, prípadne do určitej miery odstrániť rušivé prvky vzniknuté prelomením, alebo ohnutím a poškodením povrchu starej fotografie.

Zväčšovanie, zmenšovanie fotografií

Malú fotografiu je možné zväčšiť na väčší rozmer a naopak, väčšiu zmenšiť. Z fotografie je možné spraviť aj výrez, prípadne ju orezať.

Rozmnožovanie fotografií na doklady (z jednej fotografie sa vytlačí viac kusov)

Ak máte už len jednu fotografiu, jej zdigitalizovaním získate možnosť vyrobiť z nej neobmedzený počet rovnakých kópií. Môžete tak získať z jednej fotografie viac kusov, napríklad na rôzne preukazy a iné doklady.

Tlač fotografií na fotopapier

Digitálne fotografie je možné vytlačiť na fotopapier a orezať na potrebný rozmer, napríklad fotografie na rôzne preukazy a doklady

  • po každej úprave, alebo zmene digitálnej fotografie vám ale vždy ostane pôvodný archivovaný originál.
  • ak sa neskôr rozhodnete pre inú úpravu, alebo pôvodná verzia bude viac vyhovovať vašim zámerom - máte ju bezpečene zachovanú v archíve

Tlač dokumentov

z USB kľúča, www-lokality, e-mailu, z mobilného telefonu

Môžete využiť možnosť vytlačiť dokumenty z rôznych pamäťových médií. Pomôžeme vám s ich úpravou.

©Avista 2015